Edibles

Super Yummy Munchies!

 • Edi-Pure Peach Jellies 250Mg – 18ea.
 • Edi-Pure Raspberry & Blackberry Jellies 250Mg – 18ea.
 • Edi-Pure Cherry Tarts 250Mg – 18ea.
 • Julie & Kate Granola – 12ea.
 • Edi-Pure Creamu Oatmeal Sandwich 125Mg – 12ea.
 • Edi-Pure Pepper & Oil Crackers 125Mg – 12ea.
 • Edi-Pure Peanut Butter Sandwich 125Mg – 12ea.
 • Edi-Pure Fruit Flavored Gummies 125Mg – 12ea.
 • Edi-Pure, Creme Filled Cup Cake 125Mg – 12ea.
 • Edi-Pure Cherry Tarts 100Mg – 11ea.
 • Edi-Pure Raspberry & Blackberry Jellies 100Mg – 11ea.
 • Dr. J’s Kosmic Kookies – 10ea.
 • Dr. J’s Buzz Buttons – 10ea.
 • Dr. J’s Magic Muffins – 10ea.
 • Benjamin Teriyaki Jerky – 8ea.
 • Bakked Budder Toffee – 8ea.
 • Bakked Croissants – 8ea.
 • Bakked Caramel Nudge – 8ea.
 • Cheeba Chews Quad Dose – 8ea.
 • Bakked Cookies – 6ea.
 • Benjamin Bank Rolls – 6ea.
 • Benjamins Benilla Wafers – 6ea.
 • Benjamin Jewels – 6ea.
 • Benjamin Oh Wee-Oh’s 100 Mg – 6ea.
 • Baked Brownies – 6ea.
 • Baked Rice Crispy Treats – 6ea.
 • Baked 7-Layer Bar – 6ea.
 • Bakked Hard Candy – 5ea.
 • Bakked Chocolate Nudge – 5ea.
 • Benjamin Benja-Gum – 3ea.
 • Baked Blown Pops – 2.22ea.
 • Benjamin Bank Roll Bites – 2ea.

Awesome Drinks

 • Keef Cola Extreme – 12ea.
 • Keef Cola – 5ea.
Advertisements